Samenwerkende Beroepsverenigingen Huisartsenzorg (SBHZ) bundelen hun krachten voor toekomst huisartsenzorg

Beroepsverenigingen (werknemers) in de huisartsenzorg hebben zich verenigd onder de naam Samenwerkende Beroepsverenigingen Huisartsenzorg (SBHZ) met als doel het versterken van de huisartsenzorg in Nederland. Dit door met één krachtige stem op te treden en gezamenlijk oplossingen te zoeken voor de uitdagingen in de huisartsenzorg. SBHZ vertegenwoordigt ruim 16.000 zorgverleners in de huisartsenzorg en heeft als missie: Samen werken aan zorgkracht. Lees hier het totale persbericht