Op zondag 3 september jl. was er op het NOS nieuws eindelijk aandacht voor de overbelasting van de huisartsenposten.  (https://nos.nl/artikel/2191179-huisartsenposten-raken-overbelast-systeem-moet-op-de-schop.html)  Vanuit werkgeverskant is gesproken over de toenemende drukte in de eerstelijnszorg en dan met name op de huisartsenposten. Echter de BTN heeft de stem van de professional op de werkvloer, de triagist, niet gehoord. Dat vinden wij een gemiste kans, want de triagisten hebben dagelijks met deze overbelasting van de HAP te maken.

De afgelopen jaren hebben de triagisten op de huisartsenpost veel veranderingen in hun werkzaamheden meegemaakt. Menig triagist heeft vol overgave zich willen inzetten voor deze verdere professionalisering van zijn/ haar beroep en van de huisartsenpost. Echter dit heeft ook nadelige effecten gehad. Triagisten hebben af moeten haken of zijn hun baan kwijtgeraakt door de hoge (her)registratie-eisen. Niet iedere triagist kan het huidige niveau nog aan. Zeker niet in de context waarin zij nu worden verwacht te moeten werken. De werkdruk is immers groot. Naast het toenemend aantal zorgvragen en de complexiteit van de zorgvraag is er een leegloop van triagisten. Daarentegen is de aanwas van nieuwe, geschikte en gediplomeerde triagisten er (bijna) niet. Het tekort aan triagisten op de arbeidsmarkt is groot en wordt alsmaar groter.

Dit tekort wordt nu adhoc opgelost door o.a. de toenemende inzet van 4e - of 5e -jaars medisch studenten. Zij doen na een (e-leaning)training en een verkorte inwerkperiode de telefonische triage op de HAP. Ze zijn enthousiast en natuurlijk hebben zij een goede medische kennis, maar ze zijn vooral getraind om diagnostisch te denken. Bovendien beginnen ze op korte termijn aan hun coschappen en is hun aanstelling, vaak via een uitzendbureau, dus vooral voor een korte periode. De kwaliteit is moeilijk te toetsen. Triagisten worden gecoacht, gesprekken worden beoordeeld en ze volgen scholing ten behoeve van de (her)registratie-eisen. Maar hoe wordt de kwaliteit van de triage door de medisch studenten gemonitord?

Daarnaast kiezen steeds meer triagisten ervoor om als ZZP’er verder te gaan. Zij durven te kiezen voor datgene wat door menig triagist wordt gemist, namelijk een beter salaris en meer grip op je eigen rooster. Met de enorme schaarste op de arbeidsmarkt is er werk zat voor hen. Dus meer dan begrijpelijk dat mensen deze keuze maken.

Dit heeft echter wel tot gevolg, ook in combinatie met de inzet van medisch studenten en ZZP-ers, dat de huidige triagist zijn/ haar team ziet veranderen. Het wordt een team dat voelt als los zand. Tijdens een dienst werk je niet meer met een vaste pool van collega’s, maar is het een samengesteld team van wisselende ZZP’ers en medisch studenten. Geen collega’s waar je op kan bouwen, met wie je volledig vertrouwd bent en die betrokken zijn bij de interne organisatie van een huisartsenpost. Het takenpakket, de werkdruk en de verantwoordelijkheid wordt hierdoor alsmaar groter voor de triagist. Hij/ zij is immers ook nog de persoon die de nieuwe medewerkers/ ZZP’ers moet inwerken en ook de junior triagisten moet opleiden en coachen. Ga er maar aan staan, naast ook nog je eigen werkzaamheden.

Hoe lang gaan we dit volhouden? De nood is vooral in de Randstad groot, maar ook in de andere regio’s gaat het tekort aan triagisten op de korte termijn een rol spelen.

Dus ja, het huidige systeem moet op de schop, maar niet alleen voor de huisartsen. De toenemende druk op huisartsenposten heeft ook zeker, misschien zelfs wel meer, effect op de triagist, die daar, in tegenstelling tot een dienstdoende huisarts, dagelijks mee wordt geconfronteerd.

De BTN denkt graag mee met de werkgeversorganisaties hoe met deze belasting moet worden omgegaan. Wat moet er veranderen in de eerstelijnsspoedzorg èn op de huisartsenpost? En ja, die landelijke campagne om het beroep van triagist op de kaart te zetten, moet ook eindelijk eens van de grond komen.

De BTN denkt niet alleen (mee), maar werkt ook graag (mee) aan de aanpak van deze problematiek. Binnenkort houden wij mede daarom bijeenkomsten in de regio om met leden en niet-leden hierover in gesprek te gaan. Triagisten moeten gehoord en betrokken worden in de veranderingen die van invloed zijn op hun werkplek. Zij zijn immers de professionals van de werkvloer.  

Bestuur Beroepsvereniging Triagisten Nederland

P.S. Houd onze website in de gaten. Binnenkort volgen er data, tijden en locaties van onze regiobijeenkomsten.