Word nu lid en help mee!

  • Als lid beslist u mee in alle zaken die de vereniging aangaan.
  • Samen bepalen we de koers en onze bestemming.
  • De invloed die wij kunnen uitoefenen, is afhankelijk van het aantal leden dat zich aansluit.

zie: ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2022

Kosten lidmaatschap

Er wordt een jaarlijkse contributie geheven. De hoogte van deze contributie is voor 2022 vastgesteld op €69.95 De contributie van 2023 is vastgesteld op € 71,50 per kalenderjaar. 

Op grond van de cao Huisartsenzorg, artikel 6.12, heeft u recht op 70% vergoeding van de contributie door uw werkgever, tot een maximum van €125,- per jaar, ongeacht de omvang van uw dienstverband.

Opzegging lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging van het lidmaatschap is mogelijk tot uiterlijk 1 november van het jaar daaraan voorafgaand.

Dit geldt ook voor de Gezamenlijk Lid-leden.

Er kan een opzegverzoek worden ingediend via Mijn BTN.

Gezamenlijk Lid(maatschap)

“Gezamenlijk staan we sterker, ontstaat verbondenheid en betrokkenheid waardoor werkplezier, deskundigheid en kwaliteit van dienstverlening kan groeien tot onmetelijke hoogtes.”

Onder dit motto biedt de BTN huisartsenposten de mogelijkheid om hun medewerkers als lid aan te melden en daarmee in aanmerking te komen voor een korting op het lidmaatschap. Hoe meer leden zich via hun werkgever aanmelden, hoe hoger de korting voor de medewerkers en indirect dus ook voor de werkgever.

Ons aanbod:

  • 10 of meer medewerkers lid: 15% korting op de jaarlijkse contributie = € 60,77 per kalenderjaar
  • de Gezamenlijk Lid-leden genieten dezelfde voordelen als leden die zich individueel hebben aangemeld.

De werkgever ontvangt één overzichtelijke factuur waarin de korting automatisch wordt berekend.

Interesse?