Welkom op de website van de Beroepsvereniging Triagisten Nederland.

De eerste organisatie voor en door triagisten, behulpzaam en onafhankelijk!

Waar staan we voor?

De Beroepsvereniging Triagisten Nederland gaat het beroep Triagist ABCDE veilig maken. Dat doen wij door:

  • A aandacht voor de ontwikkelingen in het werkveld
  • B belangenbehartiging van triagisten
  • C cao en arbeidsvoorwaarden bespreekbaar maken
  • D deskundigheidsbevordering
  • E erkenning van ons beroep

De ontwikkelingen in triage, scholing en arbeidsomstandigheden vragen om een constante innovatie van de kerntaken en competenties van triagisten. Dit vraagt om zichtbare medezeggenschap door een beroepsvereniging met een slagvaardig bestuur en een actieve inzet van onze leden.

Triage als beroep

Het doel van triage is om te bepalen met welke urgentie medische hulp moet worden ingezet. Patiënten worden op basis van het ziektebeeld op urgentie geclassificeerd. De urgentie en context van de hulpvraag bepalen welk vervolgbeleid moet worden ingezet. Onze praktijkervaring leert ons dat dit simpeler klinkt dan het in werkelijkheid is. Ondanks dat er duidelijke regels en protocollen zijn voor het voeren van gesprekken, is geen enkel gesprek hetzelfde. Wij krijgen dagelijks te maken met complexe zorgvragen, verborgen spoed en levensbedreigende situaties. Ook maken taalbarrières en paniek, verdriet of woede van patiënten ons werk er niet makkelijker op. Telefonische triage is intensief maar dankbaar werk en vraagt, naast uitgebreide medische en procesmatige kennis, om inleving, empathie en toewijding.

Omdat er de laatste jaren veel is veranderd voor triagisten is het hoog tijd voor een beroepsvereniging. De werkdruk neemt toe en samenwerking met andere zorgverleners in de eerste lijn wordt steeds belangrijker. Onlangs zijn de opleidingseisen gewijzigd.

Zie voor meer informatie ‘Triagist: Wat? Waar? Hoe?  

Samen staan wij sterker en is er meer mogelijk. Als beroepsvereniging zetten wij ons in voor onze collega’s en ons vak. Doet u mee? 

De BTN heeft onderstaande promotiefilm laten maken om meer maatschappelijke bekendheid te geven aan het beroep triagist in de spoedzorg op de huisartsenpost

Wilt u/jij dit filmpje promoten op school binnen Zorg en Welzijn, of op de opleiding Doktersassistente / Verpleegkundige óf bij u op de Huisartsenspoedpost?