Beste leden, Van Leeuwendaal adviesgroep heeft van het SSFH (Sociaal Fonds Huisartsenzorg) opdracht gekregen om in 2016 onderzoek te doen naar de functiewaardering van triagist op de huisartsenpost. Omdat onze functie in de afgelopen jaren aan behoorlijk wat veranderingen onderhevig is geweest is een onderzoek naar de relatieve zwaarte van ons beroep bijzonder nuttig en welkom. De BTN is op 12 augustus jl. bij van Leeuwendaal adviesroep op gesprek geweest . Er is gesproken over de professionalisering van ons beroep, opleidingseisen, functiedifferentiatie en functiebeleving. Het was een zeer vruchtbaar gesprek waarin wij de huidige omstandigheden en ervaringen op de werkvloer zo goed mogelijk hebben willen over brengen. Onze input wordt verwerkt in een enquête die binnenkort landelijk via alle huisartsenposten aan de triagisten wordt verstuurd. Wij zijn blij dat we hebben mogen bijdragen aan de opzet van dit onderzoek en we willen al onze leden vragen deel te nemen aan de enquête. Dit onderzoek is belangrijk voor zowel werkgevers als werknemers. Er wordt informatie verzameld over de beleving en zwaarte van ons werk op de HAP om een duidelijk beeld te krijgen over waar wij als professionals staan en hoe deze functie in de toekomst gewaardeerd moet worden. Bovendien heeft de BTN in het gesprek aangeven bij het vervolgtraject naar aanleiding van de resultaten van de enquête betrokken te willen worden. Wij willen jullie oproepen om deze enquête allemaal in te vullen en houden jullie op de hoogte van het verloop. We hopen op een hoge respons!