Op ons congres van 28 oktober jl. heeft onze oud-voorzitter Shanti ten Hulsen alle leden en aanwezigen bedankt. Een mooie speech die we graag met alle leden en geïnteresseerden delen.   Beste leden en andere geïnteresseerden, Het bestuur van de BTN heeft de afgelopen 1,5 jaar hard gewerkt aan de oprichting en groei van onze vereniging. En wat zijn we trots om zovelen van jullie vandaag te mogen begroeten op ons eerste congres! Veel van ons werk is, zeker vlak voor en na de officiële oprichting, voornamelijk achter de schermen geweest. Veel van de dingen die op ons pad kwamen, waren voor ons als bestuur helemaal nieuw. We hebben hard gewerkt en soms moeten improviseren. Gaandeweg hebben we ook van alles geleerd; waar haal je bijvoorbeeld, zonder enig startkapitaal, een logo vandaan? Hoe bouw je een website en hoe creëer je naamsbekendheid? En dan natuurlijk formeel gezien; statuten, reglementen en een zakelijke bankrekening. We zijn als bestuur met recht in het diepe gesprongen. We hebben samen geleerd, samen gelachen, we hebben veel gereisd en nieuwe mensen en organisaties leren kennen en soms zijn we stiekem ook een beetje gefrustreerd geweest. Het was een leerzame en vruchtbare periode en we zijn dankbaar voor alle feedback en steun die we, mede van jullie, hebben mogen ontvangen. We willen jullie daarom graag wat meer vertellen over ons avontuur. En dat doen we, natuurlijk, geheel in stijl, volgens ons ABCDE! A   De A staat, en heeft voor ons altijd gestaan, voor aandacht. Aandacht voor triage als vak, aandacht voor de mensen die dit werk met zoveel toewijding doen en aandacht voor de ontwikkelingen die we samen doormaken. De BTN vraagt aandacht voor elkaar, aandacht voor de professionals achter het systeem. B   De vertegenwoordiging van ons vak brengt ons bij de B. De B van belangenbehartiging. Belangenbehartiging is de reden dat wij de BTN hebben opgericht. En wat bleek de behoefte groot! Wat was het spannend toen zich binnen 10 dagen na de officiële bekendmaking van onze oprichting zich al 100 mensen hadden ingeschreven. Want naast een grote verantwoordelijkheid betekende dit werk aan de winkel. VEEL werk aan de winkel. Eindeloos appen, mailen, vergaderen, schrijven en herschrijven. Nieuwe dingen ontdekken, plannen maken en samenwerken, maar gelukkig klikten we goed als bestuur. Ondanks onze succesvolle start is het noodzakelijk dat we blijven groeien. Groeien als bestuur en groeien als vereniging. De BTN werkt daarom aan het instellen van regionale commissies. En dat gaat lukken! We hebben er alle vertrouwen in dat de BTN binnen een paar jaar een organisatie is waar niemand meer omheen kan. C   Voor wat betreft de C, willen we het graag hebben over de Cao en arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. Het blijkt niet makkelijk om zomaar ergens aan tafel te komen. We hebben toch wel wat weerstand gevoeld van bestaande organisaties in het veld. Dus die plek aan de Cao-tafel wordt ons zeker niet zomaar gegeven. Aan de andere kant zijn we zeker niet geheel onopgemerkt gebleven. Er is gewerkt aan het leggen van contacten en het verkennen van samenwerkingsverbanden met andere organisaties. Via die weg hebben we al veel voor de triagisten mogen doen. Daarnaast lijkt het alsof andere organisaties ook harder zijn gaan werken voor de triagisten. Wij, als bestuur, ervaren dit als een win-win situatie voor onze collega’s en hopen dat we snel toegaan naar gunstigere arbeidsvoorwaarden en een hogere waardering van ons vak. D   De D staat voor deskundigheidsbevordering. Kennis delen en doorgeven. Over de opleiding en hercertificering is veel te doen. Triagisten zien ondertussen door de bomen het bos niet meer. Kwaliteit en professionaliteit zijn noodzakelijk, maar we moeten de mensen achter het systeem niet voorbij lopen. Daarom wil de BTN meedenken over scholing, over hercertificering en over onze vakkennis. Boor onze kennis aan, maak gebruik van onze jarenlange ervaring in het werkveld en laat ons meedenken over de toekomst van ons vak. Want dit vak is onze passie. E   We sluiten ons ABCD af met de E. De E voor erkenning van ons werk en erkenning van onze beroepsvereniging. Ondanks dat we al ver zijn gekomen liggen er nog veel uitdagingen in het verschiet. En daar hebben wij uw hulp bij nodig. Want hoe groter onze vereniging des te groter onze invloed. Mocht u daarom al lid zijn van onze vereniging; er valt nog veel werk te doen. We hebben nog ruimte in ons team voor regionale commissieleden en vrijwilligers. En laat ons vooral weten wat u vindt, of welke ideeën u heeft. Al uw input is welkom; we zijn tenslotte UW vereniging. Bent u nog geen lid van onze vereniging, dan hopen we dat u zich snel aanmeldt. Voor iedereen die vandaag aanwezig was, dank voor uw komst en aandacht. En in het bijzonder aan alle leden: bedankt voor jullie vertrouwen. We stellen het zeer op prijs en we hopen dat u genoten heeft van ons programma. Dank u wel!