Een verslag van een prachtige, interactieve dag

10.15 – 11.15 uur Kan het brein multitasken?

Een uur lang kregen we op een heldere en soms op een zeer humoristische manier uitgelegd hoe ons brein werkt. Wat doen we bewust en wat doen we onbewust en in welke verhouding beïnvloedt dit ons dagelijks functioneren en ons werk als triagist. De conclusie luidde uiteindelijk dat ons brein niet kan multitasken, sterker nog, als we ons werk goed willen doen, moeten we ons goed kunnen focussen en dat kan het beste in een rustige omgeving zonder veel prikkels. En willen we dit een hele werkdag volhouden dan is het van groot belang elke 45 minuten zo’n 5 minuten pauze te houden. Even de gedachten op iets anders om zodoende scherp te kunnen blijven.

11.15 – 12.15 uur Registratie Wet BIG van toegevoegde waarde voor de triagist?

Daarna was het de beurt aan Marianne Voskamp, jurist Gezondheidsrecht, om ons uitleg te geven over de Wet BIG en of een eventuele registratie onder de Wet BIG van toegevoegde waarde is voor de triagist. De zaal werd interactief bij deze presentatie betrokken om te peilen welke meningen men daarover heeft. We kregen uitleg over de verschillende registraties die onder de Wet BIG bestaan en ook zijn diverse uitspraken van de Minister(s) besproken over het wel of niet BIG registreren van het beroep doktersassistenten. Door die uitspraken te analyseren en door te trekken naar het beroep van triagist, concludeert Marianne dat het nog te vroeg is om een BIG-registratie na te streven.

Als triagist weten we dat er een onderscheid is tussen het beroep van doktersassistente en het beroep van triagist, echter de autoriteiten zien en erkennen dit verschil nog niet. Het is daarom belangrijk om eerst de basis van het beroep triagist op orde te krijgen. Dit betekent o.a. verdere ontwikkeling van de opleiding tot triagist en erkenning krijgen voor het zelfstandige handelen van de triagist.

12.15 – 12.30 uur Kort Intermezzo

Bloom Communicatie sloot de morgen af met een ludieke actie en lied voor alle triagisten. Een leuke verrassing!

13.15 – 14.15 uur Triage bij verslavingen

Na een goed verzorgde lunch was het de beurt aan Jenny de Rijke, verpleegkundig specialist bij Brijder Verslavingszorg om, samen met ervaringsdeskundige Marco Dinis, voorlichting te geven over triage bij verslavingen.

Welke soorten verslavingen zijn er en waaraan herken je een verslaving of een verslaafde? Wat kan een triagist doen als hij een verslaafde te woord staat? We hebben veel informatie gekregen die we goed kunnen gebruiken in ons werk. Het was een eye opener om van een ervaringsdeskundige te horen wat verslaving met je doet en hoe aangeboden hulp wordt ervaren. Tevens bleken de doorverwijzingsmogelijkheden veelzijdiger te zijn dan gedacht. Kortom zeer waardevolle informatie, die gelijk tijdens het werk kan worden ingezet.

14.15 – 15.15 uur Workshop Feedback

Martin Pragt gaf een workshop feedback. Hoe doen we dat? Wanneer is het feedback en wanneer is het kritiek?  Hoe kunnen we met het ontvangen van feedback omgaan en waarom vinden we het krijgen van complimenten zo moeilijk? Op een zeer interactieve wijze en met humor zijn beeldende voorbeelden besproken.

Alle deelnemers kregen de opdracht om voor het eind van het congres minimaal twee complimenten uit te delen. Wij zijn ben benieuwd of dit bij iedereen gelukt is.

15.35 – 15.45 uur Kort Intermezzo

Na de pauze kreeg de zaal een korte demonstratie van WeSeeDo over beeldbellen en de mogelijkheden die dat kan bieden op huisartsenposten.

15.45 – 16.45 uur Interactieve sessie met werkgeverspartijen InEen en LHV

De dag werd afgesloten met een interactieve sessie met werkgeverspartijen InEen, in de persoon van Ludeke van der Es, en de LHV, in de persoon van Iddo de Ruiter, over Triage nu & in de toekomst.

Na een korte introductie en uitleg over hun werkzaamheden en initiatieven om werkdruk te verminderen, mensen aan te trekken en te behouden voor het triage vak, was het aan de zaal om vragen te stellen en ideeën aan te brengen. Het werd duidelijk dat het beroep van triagist nog in ontwikkeling is en dat waardering en erkenning op diverse vlakken nog wordt gemist. Veel werk dus nog dat door beide partijen moet worden verricht. Gelukkig kunnen we wel concluderen dat het triage vak door alle partijen een warm hart wordt toegedragen.

Met een drankje werd uiteindelijk deze mooie dag afgesloten.

Onze dank gaat uit naar de sprekers, vrijwilligers, sponsors en de gastvrijheid en goede zorgen van het Figi Hotel. Zonder hen was deze dag niet mogelijk geweest. Speciale dank aan onze dagvoorzitter Martin Pragt die op een ontspannen en humoristisch wijze de aandacht van de deelnemers vasthield en ons van de ene naar de andere lezing loodste!

Onze grootste dank gaat echter uit naar alle deelnemers aan dit congres. Het was heel goed jullie te zien, te spreken en jullie mening te horen. Dank dat jullie zo actief meededen bij elke sessie. Allemaal triagisten in hart en ziel.

Wij gaan alles wat we hebben gehoord, geleerd en gezien, evalueren en houden jullie op de hoogte over onze plannen en acties om ons mooie beroep beter te profileren en de waardering te laten krijgen die het verdient!

Heel graag tot ziens op ons volgende congres!