BTN en NVDA gaan op een aantal terreinen samenwerken

De BTN en de NVDA behartigen als beroepsverenigingen afzonderlijk en met een eigen visie de belangen van triagisten. Aandachtspunten zijn erkenning, tekorten en werkdruk. De huidige tijd vraagt ook van belangenbehartigers om elkaar op een aantal punten op te zoeken. In de afgelopen periode hebben constructieve verkennende gesprekken plaatsgevonden. Resultaat daarvan is dat we besloten hebben om op een aantal terreinen samen te werken, nl.:
  • bevorderen deskundigheid van de triagist in de spoedzorg
  • triage door de doktersassistent in de dagpraktijk
  • cao-vraagstukken en arbeidsvoorwaarden
  • (her)registratie-eisen
  • bestuurlijk overleg met Ineen
Beide partijen zien uit naar de samenwerking in het belang van de triagisten.