In 2016 heeft het Sociaal Fonds Huisartsenzorg (hierna: SSFH) onderzoek laten uitvoeren naar de werkbeleving en de functie van triagisten. Gezien het feit dat onze functie in de afgelopen jaren aan behoorlijk wat veranderingen onderhevig is geweest, was een onderzoek naar de relatieve zwaarte van ons beroep bijzonder nuttig en welkom.

De BTN heeft in augustus 2016, in een gesprek met het onderzoeksbureau Van Leeuwendaal Advies, gesproken over de professionalisering van ons beroep, opleidingseisen, functiedifferentiatie en functiebeleving. Het was een zeer vruchtbaar gesprek waarin de BTN de huidige omstandigheden en ervaringen van de werkvloer zo goed mogelijk heeft willen over brengen. Onze input is toen verwerkt in de enquête, die vervolgens landelijk is uitgezet. Destijds hebben we de oproep gedaan om vooral deze enquête in te vullen, zodat het ook voor de cao-partijen inzichtelijk wordt dat de functie van triagist dusdanig is veranderd dat een onderzoek naar de  functiewaardering niet uit kan blijven. En dat is ook gebleken!  

Vandaag heeft het SSFH de resultaten gepubliceerd. Graag delen wij deze met jullie.  Voordat de BTN zich uitspreekt over dit rapport gaat het bestuur deze resultaten nauwgezet bestuderen en gaan wij in gesprek met onze leden. Het belangrijkste is natuurlijk wat vinden zij hiervan? Voelen zij zich erkent met dit rapport en welk vervolg moet hieraan worden gegeven?

Het bestuur van de BTN organiseert daarom samen met de FNV op 8 februari 2017 een bijeenkomst voor al onze leden om gezamenlijk deze resultaten te bespreken en om samen te bepalen welke koers er ingezet moet gaan worden ten aanzien van de cao. Jan Wagenaar, cao-onderhandelaar FNV, is hierbij aanwezig, zodat alle input van de BTN-leden wordt gehoord en wordt meegenomen in het cao-overleg. De BTN-leden zullen hiervoor in de komende week een uitnodiging ontvangen, maar reserveer in ieder geval alvast 8 februari 2017, van 11.00 – 14.00 uur, in jullie agenda.

Voor nu nodigen wij jullie van harte uit om het rapport goed door te lezen en heel graag ontmoeten wij jullie dan op 8 februari om hierover samen in gesprek te gaan.

Rapport werkbeleving en functie van de triagist