Na Drachten en Groningen waren we op 20 juni jl. in Hoofddorp. HuisArstenPost Haarlemmermeer bood ons de gelegenheid om bij hen onze regiobijeenkomst te houden. Leden uit de regio's Amsterdam/Hoofddorp, Leiden, Zoetermeer en Rotterdam waren aanwezig om met elkaar in gesprek te gaan over de sterktes en zwaktes van zowel het beroep van Triagist als de huisartsenpost als organisatie. Naar voren kwam dat men o.a. tevreden was over de mate waarop je zelf invloed kan uitoefenen op je eigen rooster, dat de samenwerking met de Spoedeisende Hulp tegenwoordig heel goed verloopt en dat er continue aandacht is voor het volgen van trainingen en het doen van intervisie. Er is aandacht voor het hoog houden van de kwaliteit van de te leveren zorg. Dit wordt als zeer prettig ervaren.

Daar staat tegenover dat de Triagisten de zorg hebben dat de te leveren kwaliteit steeds verder in gedrang komt. Er is onrust op de werkvloer door het steeds verder toenemende personeelstekort. Vaak moet men extra werken, is de bezetting niet altijd compleet en komt de werklast dus op een steeds kleiner aantal Triagisten terecht. Daar komt bij dat zorgvraag groeit door de toenemende vergrijzing en dat de zorgvraag steeds complexer wordt. Allemaal uitdagingen waarbij we merken dat de Triagisten ze met vol enthousiasme aan willen gaan, zolang ze daarbij maar de juiste ondersteuning krijgen en het gevoel hebben gewaardeerd te worden. Natuurlijk speelt een passend salaris en het gevoel "gezien te worden" een belangrijke rol, maar ook erkenning van buitenaf is hierin belangrijk. Triagisten zijn geen telefonisten, maar professionals die een gedegen opleiding hebben genoten, die situaties goed moeten weten in te schatten, goed moeten kunnen communiceren, moeten kunnen werken onder een enorme werkdruk en daarin continue alert moeten blijven op onverwachte situaties.

Kortom promotie van het beroep, niet alleen om erkenning te krijgen, maar ook om collega's te werven. Nog onvoldoende mensen weten wat het beroep inhoudt en waar de huisartsenpost voor staat. Dit moet veranderen.

De BTN heeft weer veel inspiratie opgedaan door al deze gesprekken en weet dat er nog heel wat werk aan de winkel is. Met veel plezier gaan we voor onze leden aan de slag!

We bedanken onze leden voor hun bijdrage deze dag en we bedanken HuisArtsenPost Haarlemmermeer voor hun gastvrijheid!