Op 1 december jl. hebben wij onze leden en mogelijke aspirant-leden uit Friesland en Drenthe mogen ontmoeten op onze regiobijeenkomst in Drachten. Na een korte introductie van Cinthia Laarhoven, voorzitter van de BTN, gingen we in twee groepen uiteen om aan de slag te gaan met het maken van een SWOT-analyse van het beroep triagist op de huisartsenpost. SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats ofwel wat zijn de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen ten aanzien van het beroep triagist op de huisartsenpost. Naar aanleiding van deze analyse hebben we gezamenlijk een aantal speerpunten geformuleerd, waarmee we als BTN aan de slag gaan en welke we tevens zullen meenemen in ons gesprek met de LHV en InEen. Het middagprogramma was vooral gericht op ontspanning. Er werd door Jan van Hooff een presentatie gehouden over Mindfulness en we hebben diverse oefeningen gedaan. Praktische oefeningen die makkelijk toepasbaar zijn, zodat elke triagist gedurende drukke tijden een kort rustmomentje voor zichzelf kan creëren. Wij vonden het een verrassende, leerzame en ontspannen bijeenkomst. In 2018 heeft de BTN nog een aantal regiobijeenkomsten op het programma staan. Dus houdt onze website/ nieuwsbrief in de gaten.