De cao-partijen hebben een principeakkoord bereikt voor de cao Huisartsenzorg. De BTN heeft in samenwerking met de FNV gestreefd naar erkenning van het beroep triagist en daarin ook gezocht naar passende oplossingen om die erkenning terug te laten komen in de cao. De BTN is tevreden over het resultaat. De eerste belangrijke stappen zijn gemaakt voor de triagist. In een uitgebreide bijlage bij het principeakkoord wordt specifiek ingegaan op het beroep van triagist. Hierin wordt zowel de erkenning als het feit dat de triagist een eigen positie heeft verworven binnen de huisartsenzorg uitgesproken. Principeakkoord Cao Huisartsenzorg 2017-2019 DEFINITIEF Onze eigen leden ontvangen vandaag een nieuwsbrief met uitgebreide informatie en de mogelijkheid zich uit te spreken. Als bestuur zijn wij tevreden met deze eerste resultaten, maar horen natuurlijk heel graag wat onze leden ervan vinden. Wij houden immers in ons achterhoofd dat dit een eerste stap is. Er valt nog genoeg te doen!