In verband met het te organiseren Platformbijeenkomst in mei zoeken we alle mailadressen van de OR/PVT van jouw HAP. Uiteraard beschikken we over veel mailadressen, deze extra oproep dienst vooral om te voorkomen dat we een HAP missen in de uitnodiging! Mail ons naar: info@triagisten.nl Dank alvast voor je hulp!