Negatieve werkbeleving zorgt voor hoge uitstroom van Triagisten

Triagisten ervaren steeds vaker een negatieve beïnvloeding van de werkbeleving door factoren als de complexere zorgvraag, meer veeleisende patiënten in een 24/7-economie en de tekorten op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport ‘De werkbeleving van de triagist’, dat in opdracht van SSFH (Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg) werd uitgevoerd en vandaag wordt gepubliceerd.
“De resultaten van het onderzoek zijn zorgwekkend”, zegt Petra Portengen, voorzitter bij SSFH.      “In deze tijden van schaarste en de toegenomen werkdruk en agressie bij huisartsenpraktijken, huisartsenposten en gezondheidscentra, moeten we echt anders en met meer respect met onze zorgprofessionals omgaan.” Uit het onderzoek blijkt namelijk ook dat de werkbeleving van triagisten positief beïnvloed kan worden door oneigenlijk gebruik van de spoedeisende hulp te beperken en door meer en betere invulling te geven aan onderlinge omgangsvormen en verhoudingen.
Lees hier het persbericht en bekijk het onderzoeksrapport.