Het Gerechtshof in Den Haag heeft op 13 september jl. het vonnis, m.b.t. de ORT-vergoeding over vakantie-uren, van de Rechtbank Den Haag op alle punten bekrachtigd. Het Hof heeft bevestigd dat de Cao-bepaling, , waarin expliciet wordt vermeld dat er geen ANW-toeslag is verschuldigd over opgenomen vakantie-uren, in strijd is met zowel Nederlands dwingend recht alsook met de Europese Arbeidstijdensrichtlijn en wordt daarom nietig verklaard. Dit betekent dat de triagisten wederom in het gelijk zijn gesteld. Op dit moment hebben de werkgevers de komende drie maanden nog de mogelijkheid om opnieuw in beroep te gaan. De zaak zal dan voorkomen bij de Hoge Raad.