In oktober jl. heeft Doktersdienst Groningen een motie ingediend bij de Deelledenvergadering Huisartsenposten InEen. In deze motie zette Doktersdienst Groningen nauwgezet uiteen wat de effecten zijn van het beoordelen van de triagegesprekken en het feit dat de herregistratie hier vanaf hangt. Zij stelden daarom voor om de norm, namelijk de kwalificatie (6 van de 9 voldoende) die gesteld wordt aan de beoordeling van de gesprekken, te laten vervallen. Feedback op de triagegesprekken moet vooral inspirerend zijn en onderdeel zijn van het leerproces en juist niet ervaren worden als afstraffing.

Op 14 december jl. heeft de Deelledenvergadering Huisartsenposten InEen deze motie aangenomen en de herregistratie-eisen zullen daarom per 1 januari 2017 worden aangepast.

De BTN is heel erg gelukkig met deze uitkomst. De BTN vindt het bevorderen van de kwaliteit van uitvoering van triage erg belangrijk en de kernset kan daarin zeker zijn bijdrage leveren, maar het schoot zijn doel nu compleet voorbij. Met de afschaffing van deze norm wordt de beoordeling van gesprekken weer onderdeel van het leerproces en dit zal de kwaliteit van triagegesprekken zeker ten goede komen. Angst, onzekerheid en het gevoel van afstraffing kan worden losgelaten. Een verademing voor menig triagist!