Op 8 februari jl. was er een gezamenlijke bijeenkomst voor de leden van zowel de BTN als de FNV om in gesprek te gaan over het onderzoeksrapport “Werkbeleving en functie van de triagist”, uitgevoerd door Leeuwendaal Advies in opdracht van de SSFH. Doel van deze gezamenlijke bijeenkomst was tweeledig, te weten het bespreken van de uitkomsten van het rapport en het door de leden, van zowel de BTN als de FNV, aanleveren van input voor de aankomende cao-onderhandelingen.

Diverse zaken werden besproken/ vielen op in het rapport, waaronder het nog altijd niet loskoppelen van de functie triagist van de norm doktersassistente, de grote verschillen tussen de verschillende huisartsenposten t.a.v. de uitvoering van de beoordeling van het functioneren van de triagist, de discussie omtrent de ingangseis MBO of HBO, een niet passende functiewaardering bij de functie triagist, schaarste van gediplomeerde triagisten en de werkdruk. Dit laatste is echter een gegeven binnen de gehele eerstelijnszorg en vergt een andere aanpak.

Het was een zeer prettige en waardevolle bijeenkomst. Naast dat er een aantal concrete punten voor de cao-onderhandelingen uit naar voren zijn gekomen, was de overkoepelende mening vooral dat het tijd is voor erkenning van het beroep triagist. Het is noodzakelijk dat er een volledig objectieve omschrijving van de functie komt, waarbij ingangseis, opleiding, functiewaardering, doelgroep en functiedifferentiatie goed moet worden gedefinieerd. Hierdoor kan uiteindelijk betere bekendheid worden gegeven aan het beroep, wordt er recht gedaan aan de huidige triagisten en kan interesse uit een grotere doelgroep worden gewekt. Vergelijkingen moeten worden losgelaten.

Het is niet de meest eenvoudige stap om te nemen, maar het zorgt wel voor een structurele aanpak van de huidige problematiek.                    Zowel de BTN als de FNV zullen zich hier dan ook de komende tijd voor gaan inzetten.