De BTN heeft weer diverse congressen bezocht de afgelopen periode. Onlangs waren we te vinden op de Huisartsenbeurs, waar we op uitnodiging van de LHV, meer konden vertellen over triage op de huisartsenpost. En inmiddels traditie, waren we ook dit jaar weer aanwezig op het NTS-congres. We hebben daar een hoop Top Triagisten uit heel Nederland gesproken. Onze centrale vraag was, "Ben jij al lid van de BTN?". En waarom wel of waarom (nog) niet? Wat leuke gesprekken opleverde.  De meest gestelde vraag aan ons was "Wat onderscheidt de BTN van andere werknemersverenigingen binnen de eerstelijnszorg?".  Ons antwoord? "De BTN wil heel graag de belangen van de triagisten behartigen door ons sterk te maken voor ons vak dat zich steeds verder ontwikkelt en dat steeds meer van ons vraagt. De triagisten verdienen een eigen beroepsvereniging dat geen enkel ander belang vertegenwoordigt dan dat van triagsten." En om dat goed te kunnen doen, hebben wij jullie nodig!  Onder het motto de BTN komt naar je toe dit jaar, kan je één van onze vrijwilligers vragen om op jouw werkoverleg meer te komen vertellen over onze beroepsvereniging. Wil je dat wij komen? Stuur dan een mailtje naar info@triagisten.nl