De BTN zoekt de publiciteit op om aandacht te vragen voor het triagevak en voor alle zorgen die we horen vanaf de werkvloer. In het bijzonder het tekort aan triagisten en de grote werkdruk waaronder er gewerkt moet worden. In november hebben we meegewerkt aan een artikel in NRC.Next over het tekort aan Triagisten en de inzet van medisch studenten. In december is een interview met Anneke van Polanen, bestuurslid van de BTN, gepubliceerd in het maandblad Mijn Gezondheidsgids dat wordt verspreid via Arts & Auto. Dit artikel "Triage is meer dan een simpel ABC'tje" gaat over de ontwikkelingen omtrent het tekort aan triagisten in Nederland. Het artikel download je hier: "Triage is meer dan een simpel ABC'tje"