Namens alle triagisten hebben wij een goed én constructief gesprek gevoerd met de programmamaker van Meldpunt van Omroep MAX. Wat ons betreft wordt dit vervolgd ook gezien de duizenden reacties die dit heeft gegeven! Aanstaande vrijdag 25 februari is de uitzending over de #Huisartsenspoedpost waarin Ineen namens de eerstelijn aanwezig is en een vertegenwoordiger van de patiëntenvereniging. Er zullen ook triagisten aan het woord komen die gefilmd zijn tijdens een dienst op de post.